• KVKK Hukuk Danışmanlığı
 • KVKK Süreç Danışmanlığı
 • KVKK Teknik Danışmanlık

İhtiyacınıza göre, kısmi süreli ya da sürekli KVKK teknik danışmanlığı hizmeti sunmaktayız.

Teknik tedbirler özet olarak aşağıda gibidir.

 • Yetki Matrisi
 • Yetki Kontrol
 • Erişim Logları
 • Kullanıcı Hesap Yönetimi
 • Ağ Güvenliği
 • Uygulama Güvenliği
 • Şifreleme
 • Sızma Testi
 • Saldırı Tespit ve Önleme Sistemleri
 • Log Kayıtları
 • Veri Maskeleme
 • Veri Kaybı Önleme Yazılımları (DLP)
 • Yedekleme
 • Güvenlik Duvarları
 • Güncel Anti-Virüs Sistemleri
 • Silme, Yok Etme veya Anonim Hale Getirme
 • Anahtar Yönetimi