ifDestek, kurumların herhangi bir doğal afet sırasında karşılaştıkları teknik aksaklıklar durumunda, BT hizmetlerini alternatif platformlar üzerinden devam ettirmesine yönelik hizmetler sunar. Bu hizmetin sunulabilmesi için müşterimiz ile birlikte bir ön çalışma yapılarak, iş sürekliliğine yönelik BT altyapılarını etkileyebilecek risklerin ve işe etkilerinin analizi, gerekli altyapının tasarımı ve operasyonel süreçlerin belirlenmesi işlemleri gerçekleştirilir.
Bu hizmetimizin müşterimize sağladığı faydaları aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

  • Karşılaşılan herhangi bir problem veya bir felaket senaryosunda kritik iş fonksiyonlarını barındıran sistemlerin durmaması,
  • Veri kaybının önlenmesi,
  • Mali kayıpların en aza indirgenmesi,
  • Müşteri kaybının önlenmesi,
  • İş akışlarının kesintisiz devam ettirilmesi,
  • Hizmet kalitesinin garanti altına alınması.